Arī šogad var pieteikties līdzfinansējumam pieslēguma izbūvei centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem

.

Kanalicacijas rakstamCarnikavas novada dome piedāvā pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai vietās, kur tas ir iespējams. Pašvaldība šādi vēlas veicināt piedāvātā kvalitatīvā pakalpojuma izmantošanu, kas uzlabo vides situāciju novadā. Šim mērķim 2020. gadā atvēlēti 40 000 eiro no pašvaldības budžeta.