Top novada tematiskā plānojuma vadlīnijas - iedzīvotāji aicināti iesaistīties

.

centrs kokiLai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti, nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas saistoši publiskās ārtelpas veidošanas procesā, ņemot vērā apdzīvoto vietu telpisko struktūru, vēsturi, attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses, kultūrvēsturiskās vērtības. Tāpēc maijā sākta novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrāde.

Gaujas augštecē ielaisti 4,3 miljoni nēģu mazuļu

.

Nurniki 80012. jūnijā Gaujas augštecē ielaisti 4 334 000 zivjaudzētavā "Brasla" izaudzēto nēģu kāpuru. Carnikavas novada pašvaldība šādi jau astoto gadu pēc kārtas atjauno nēģu krājumus. Par nēģu kāpurus izaudzēšanu pašvaldībai noslēguts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūta "Bior".
Share on Facebook Tweet