Izveidots informatīvs buklets 72 stundu izdzīvošanai apdraudējuma gadījumos

.

72 stundasAizsardzības ministrija sadarbībā ar citiem valsts operatīvajiem dienestiem radījusi informatīvu bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā", kurā apkopota svarīgākā informācija kā rīkoties krīzes situācijā vismaz pirmās trīs diennaktis līdz atbildīgie dienesti būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.

Dabas parkā sākušies plānotie sezonas atklāšanas darbi

.

dp graudzalesIestājoties pavasarim, uzsākti plānotie sezonas atklāšanas pasākumi dabas parkā “Piejūra”. Viens no pirmajiem plānotajiem pasākumiem bija graudzāļu stādīšanas talka Carnikavas pludmalē, lai mazinātu cilvēku radītās jeb antropogēnās slodzes sekas un veiktu primāro kāpu atjaunošanu.

Žoga būvniecība un pārbūve jāsaskaņo ar būvvaldi

.

Dzivzogs trakiCarnikavas novada teritorijā, būvējot jaunu žogu, jāievēro Carnikavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālā risinājumā. Būvvaldē jāsaskaņo arī žoga pārbūve.

No 3. jūnija pieejami visi valsts apmaksātie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi

.

veselibas aprupes pakalpojumiNacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar 3.jūniju pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst.

Sludinājums par pirkuma līguma noslēgšanu

.

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" paziņo par valsts zemes privatizāciju: 28.05.2020 noslēgts zemesgabala Liliju ielā 46, Garupē, Carnikavas novadā, kad. Nr.80520060563, 5/6 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 3919,17 EUR.
Share on Facebook Tweet