“Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

.

Sernikon ar parakstuPublisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm noslēgsies 25. aprīlī

.

bernu nometne izglitiba unsplashLai veicinātu Carnikavas novadā deklarēto bērnu un jauniešu (vecumā no 7 līdz 16 gadiem) saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, 2019. gada 25. aprīlī noslēgsies izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iesniegto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss.

Privatizācijas aģentūra izsolīs īpašumu Lilastē

.

izsolePrivatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Lilastes stacija 3”, Lilastē, Carnikavas novadā – izsoles sākumcena EUR 5 600.00, nodrošinājums EUR 560.00, izsole 29.05.2019. plkst.16.00, pieteikšanās līdz 16.05.2019. plkst.16.00.