Līdz 11. februārim iespēja pieteikties deinstitucionalizācijas projektam

.

Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros līdz aicina 11. februārim Carnikavas novadā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem un vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri nav izvērtēti projekta 1. kārtā, pieteikties projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

7. februārī notiks karavīru apmācības

.

NBSSaskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas 2020. gada apmācību plānu, šā gada 7. februārī Rietumvidzemes reģiona teritorijā, gar jūras krastu virzienā no ziemeļu mola uz Carnikavu, karavīriem tiks organizētas prkatiskās apmācības "Maršs". Apmācību laikā karavīri būs ģērbti lauka formas tērpos bez ieročiem, kā arī netiks izmantota speciālā militārā tehnika.

Sākta sporta laukuma būvniecība Rožu ielā Carnikavā

.

Rozu sportalaukums 4544Janvāra beigās sākta sporta laukumu kompleksa būvniecība Rožu ielā 28, Carnikavā, netālu no topošā moduļu skolas būves Garajā ielā 20. Patlaban būvlaukumā notiek zemes virskārtas noņemšana, un tuvāko mēnešu laikā Rožu un Zušu ielā jārēķinās ar intensīvāku satiksmi būvdarbu dēļ.

1.februārī aicinām uz koncertu "Jādejo, lai būtu prieks" Carnikavā

.

Jadejo lai butu prieks 10 11. februārī Carnikavas pamatskolas sporta zālē norisināsies 10. starptautiskais tautas deju festivāls "Jādejo, lai būtu prieks". Šogad Carnikavas novada Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Arnika" kopā pulcēs 14 deju kolektīvus - gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas. Koncerta sākums plkst. 17.00, Ieeja baz maksas.