Drukāt

Sākušies mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi

.

dabas parks mezainas kapasNovembrī dabas parkā Carnikavā, Gaujā un Lilastē sāk mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbus projekta “LIFE CoHaBit” ietvaros. Tos plānots pabeigt līdz nākamā gada pavasarim. Atjaunošanas darbi tiek veikti, lai uzlabotu augšanas apstākļus un radītu labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.
Drukāt

Intervija ar dabas aizsardzības plāna izstrādātāju Ilzi Priednieci

.

ilze priedniece“Life CoHaBit” projekta ietvaros viena no galvenajām aktivitātēm ir dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzība plāna izstrāde, jo iepriekšējā plāna termiņš tuvojas noslēgumam. Ilze Priedniece, kura “Life CoHaBit” projektā veic jaunā dabas aizsardzības plāna dabas parkam "Piejūra" izstrādi, skaidro, kā jaunais plāns atšķirsies no iepriekšējā.
Drukāt

Turpinās pelēko kāpu biotopu atjaunošanas darbi, samazinot ar priedi aizaugošās platības

.

Peleka kaapa 89452019. gada otrajā pusē Carnikavas novadā projekta “LIFE CoHaBit” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros dabas parka piekrastes posmos no Garupes līdz Carnikavai (Laivu ielai) un no Gaujas grīvas līdz Lilastes grīvai tiek veikta pelēko kāpu biotopa atjaunošana ārpus meža zemes. Darbus plānots pabeigt līdz ziemai.