Izveidots informatīvs buklets 72 stundu izdzīvošanai apdraudējuma gadījumos

.

72 stundasAizsardzības ministrija sadarbībā ar citiem valsts operatīvajiem dienestiem radījusi informatīvu bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā", kurā apkopota svarīgākā informācija kā rīkoties krīzes situācijā vismaz pirmās trīs diennaktis līdz atbildīgie dienesti būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.

Dabas parkā sākušies plānotie sezonas atklāšanas darbi

.

dp graudzalesIestājoties pavasarim, uzsākti plānotie sezonas atklāšanas pasākumi dabas parkā “Piejūra”. Viens no pirmajiem plānotajiem pasākumiem bija graudzāļu stādīšanas talka Carnikavas pludmalē, lai mazinātu cilvēku radītās jeb antropogēnās slodzes sekas un veiktu primāro kāpu atjaunošanu.