Sludinājums par pirkuma līguma noslēgšanu

.

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" paziņo par valsts zemes privatizāciju: 28.05.2020 noslēgts zemesgabala Liliju ielā 46, Garupē, Carnikavas novadā, kad. Nr.80520060563, 5/6 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 3919,17 EUR.
Share on Facebook Tweet