Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu statistika ārkārtējās situācijas laikā līdz 9. jūnijam

.

dome 80187Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī šā gada 12. martā, Carnikavas novada sociālais dienests strādājis pastiprinātā režīmā, lai sniegtu atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem, kam tas nepieciešams. Piedāvājam sociālā dienesta sniegto pakalpojumu apkopojumu ārkārtējās situācijas laikā.
 
Naudas pabalstam par ēdināšanu (aprīļa domes lēmums) skolēniem kopumā iesniegti 379 iesniegumi. No tiem:
- 66 bērndārzniekiem;
- 223 bērniem, kas mācās no 1.-4. klasei;
- 236 bērniem, kas mācās no 5.-9. klasei.

No saņemtajiem 358 iesniegumiem 73 bērni mācās Rīgā vai citā pilsētā, 44 bērni Ādažos, bet 2 bērni ārzemēs.

Zupas virtuves pakalpojumus izmantoja:
- martā 4 daudzbērnu ģimenes (15 personas);
- aprīlī 19 daudzbērnu ģimenes (61 persona; kopš domes pieņemtā lēmuma papildināt saistošos noteikumus par ēdināšanas pabalstu krīzes situācijā, piešķirot vecākiem pabalstu bērnu ēdināšanai, daudzas ģimenes aprīļa vidū sāka no dienas zupas pakalpojuma atteikties).
- maijā 7 daudzbērnu ģimenes (21 persona).

Ēdināšanas pabalsts tika maksāts par martu, aprīli un maiju (martā 7 dienas, aprīlī 20 dienas, maijā 19 dienas, jūnijā 7 dienas):
- par martu un aprīli izmaksātā summa ir 19 096,56 eiro;
- par maiju izmaksātā summa ir 19 289,06 eiro;
- par jūniju izmaksātā summa (bērnudārzniekiem) ir 1 131,90 eiro.

Piešķirts 1 krīzes pabalsts saistībā ar Covid-19 – ģimenei uz 3 mēnešiem (aprīlis, maijs, jūnijs) mēnesī izmaksājamā summa ir 550 eiro, kopā – 1650 eiro.

Maznodrošinātām un trūcīgām personām izsniegtās pārtikas pakas, ko sociālais dienests izsniedz katru mēnesi:
- martā 10 pakas;
- aprīlī 17 pakas;
- maijā 11 pakas.
Izsniegtas 4 papildus iegādātas pārtikas pakas.

Ikdienas darbi:
No 13. marta līdz 9. jūnijam pieņemti lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu 164 personām.

Mēnesī vidējais pieņemto telefonu zvanu skaits ir ap 160, bet, kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 12. martā, tas palielinājies par pusi, tātad – ap 320 zvaniem mēnesī. Interesējošie jautājumi – vairumā par saziņu ar sociālo dienestu, pieejamiem pabalstiem saistībā ar Covid-19 un vienkārši saruna par šī brīža situāciju valstī.

Novērots, ka ārkārtējās situācijas laikā cilvēki vairāk lūdz psiholoģisko palīdzību/atbalstu.

Asistenta pakalpojums aprīlī piešķirts 3 personām (līdz ārkārtējai situācijai asistenta pakalpojums vidēji tiek piešķirts 1 personai pa diviem mēnešiem).

No 13. marta bijušas 7 personas, kurām veiktas mājās ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas, sakarā ar īpašas kopšanas pabalsta piešķiršanu (piešķir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija). Uz klientu mājām sociālā dienesta darbinieces speciālās maskās un cimdos.

Sociālais dienests
Share on Facebook Tweet