Tver skatus no drona, nepārkāpjot noteikumus

.

DJI 0012Iespējams, daudzi fotogrāfi vismaz reizi dzīvē piedzīvojuši dedzīgu, bet nepiepildāmu vēlmi – kaut šo kadru varētu uzņemt no putna lidojuma. Mūsdienas šāda ideja kļuvusi realizējama līdz ar pulti vadāmu lidaparātu jeb dronu parādīšanos tirdzniecībā. Tomēr bieži var rasties situācija, kad dronu lietotāji (jeb piloti) apzināti vai neapzināti rada draudus apkārtējiem, tādēļ ir izstrādāti noteikumi, lai padarītu šo lidaparātu lietošanu drošu pilotiem un citiem cilvēkiem.
 
Sevišķi svarīgi tos ievērot ir publiskos pasākumos, tāpēc, sagaidot vērienīgāko Carnikavas novadā rīkoto pasākumu – Nēģu svētkus, atgādinām šo noteikumu svarīgākos punktus, un aicinām tos ievērot. Drona lidojumu nedrīkst veikt tuvāk par 50 m no pasākuma norises vietas, ja nav saņemts rakstisks saskaņojums no personas, kas ir atbildīga par pasākuma organizēšanu. Jāatceras, ka drona masa nedrīkst pārsniegt 1,5 kg un tas jāaprīko gaismas signālu, kā arī ar izpletni un brīdinošu skaņas signālu avārijas gadījumā.
 
Drons ir samērā mazs, ar pulti vadāms lidaparāts. Tas aprīkots ar rotoriem, kas nodrošina tā pacelšanos, nosēšanos un manevrētspēju. Dronus izmanto gan izklaidei, gan arī lai iemūžinātu vietas un pasākumus no dažādiem skata punktiem. Pēdējā desmitgadē droni kļuvuši mazāki un lētāki, tādēļ to popularitāte strauji pieaug. Ietekmīgais britu laikraksts “The Economist” norāda, ka 2017. gadā tika pārdoti divi miljoni dronu un 2018. gadā šis skaits pieaudzis līdz 2,8 miljoniem.
 
Latvijā dronu lietošanu nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”:
- uz drona jābūt informācijai par tā īpašnieka vārdu un uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālrņa numuru;
- droniem jābūt droši pilotējamiem, taču tiem ir jābūt pašiznīcināšanās funkcijai, ja tā pilots vairs to nevar vadīt;
- ja drons ir smagāks par 1,5 kg, tad īpašniekam ir jāapdrošina savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kuru drons varētu radīt trešajai personai;
- dronus var vadīt nepilngadīgie vieni paši, ja aparāts sver ne vairāk kā 0,5 kg un tā veiktspēja neļauj sasniegt augstumu virs 50 metriem. Citos gadījumos klāt jābūt pilngadīgai personai;
- nedrīkst vadīt dronu alkoholisko vielu (koncentrācija asinīs virs 0,2 promilēm), kā arī narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu ietekmē;
- drona pilotam jābūt ģērbtiem tā, lai viņš būtu vizuāli identificējams kā drona pilots;
- lidojumus drīkst veikt no saullēkta līdz saulrietam;
- pirms lidojuma ir jāizvērtē visi riski, jo pilots ir atbildīgs par lidojuma drošību;
- drons jāpilotē tā, lai neapdraudētu citu cilvēku veselību un dzīvību, privātumu un mantu, tāpēc nevajadzētu lidot tuvu lidojumā neiesaistām personām vai īpašumam uz zemes;
- droni drīkst pacelties līdz 120 m augstumam, tie var lidot ne tālāk par 500 m no pilota atrašanās vietas, tiem obligāti jābūt pilota redzeslokā. Ja tas nav iespējams, ir jāpieaicina palīgs, – pilngadīga persona –, kas novēros dronu un ar kuru jāuztur cieši sakari;
- ja drons ir smagāks par 1,5 kg, tad tas nedrīkst veikt lidojumus virs apdzīvotām vietām. Tāpat nedrīkst lidot pāri vai pietuvoties aizliegtajām zonām (lidlaukiem un ar militāro jomu saistītiem objektiem vai vietām) bez atļaujas, ko izsniedz Civilās aviācijas aģentūra (CAA).
 
Pilnīgu informāciju un noskaidrot neskaidrības par dronu lietošanu var iegūt, vēršoties CAA.

Foto - Jānis Vaics
Share on Facebook Tweet