4. augustā kapusvētki Carnikavas kapos

.

Kapusvetku BildeĀdažu Evaņģēliski luteriskā draudze informē, ka Carnikavas kapos Siguļos kapusvētki notiks 4. augustā plkst. 15.00. Piemiņas brīdi vadīs mācītājs Ivars Jēkabsons, piedalīsies arī Ādažu draudzes koris "Zari".

No 29. jūlija Carnikavā darbu sāk ģimenes ārste Anete Vjakse

.

stetiskopsNacionālā veselības dienesta (NVD) Rīgas nodaļa atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 555 šī gada 29. jūlijā sniedza informāciju Carnikavas novada pašvaldībai, ka 2019. gada 29. jūlijā darbu uzsākusi ģimenes ārste Anete Vjakse ("Liepziedi ārsta prakse" SIA, reģ. nr. 40203216277).

Paziņojums par NĪN parādu un pārmaksu dzēšanu fiziskām personām ar 24. jūlija domes sēdes lēmumu

.

Domes eka pukes 800Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu,  25.1 panta pirmās daļas 2. punktu, un 25.2 panta otro daļu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.