Augstāko nomas maksu mēnesī nosolījušais pretendents atteicies slēgt līgumu par īpašuma nomu Ziemeļu ielā 28, piedāvājums izteikts nākamajam pretendentam

.

izsoleCarnikavas novada domes 2019. gada 31. maijā rīkotajā mutiskajā izsolē par nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē daļas nodošanu nomas lietošanā uz pieciem gadiem augstāko nomas maksu nosolīja pretendents SIA “FORECA”. Ņemot vērā, ka pretendents nav parakstījis nomas līgumu 15 darbdienu termiņā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 uzskatāms, ka šis pretendents tādējādi no nomas līguma slēgšanas atteicies. 

Rudenī plānots pabeigt visu komunikāciju izbūvi uzņēmējdarbības attīstības projektā Mežgarciemā

.

Mezgarciems3005 0626 ERAFProjektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” kopš 2019. gada sākuma rit būvdarbi, un līdztekus pašvaldība rīko topošā uzņēmējdarbības un inovāciju parka zemesgabalu nomas tiesību izsoles. Patlaban ar vienu no zemesgabalu nomniekiem jau noslēgts līgums, un nākamā izsole notiks 12. augustā.

Veselības ministrija sadarbībā ar pašvaldību jauno ģimenes ārstu Carnikavā cer piesaistīt jūlijā

.

marcelo leal k7ll1hpdhFA unsplashNo 1. jūnija Carnikavā slēgta ģimenes ārstes Aijas Stūrmanes prakse un pie ģimenes ārstes reģistrētie pacienti Carnikavas novadā tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Plānots, ka jūlijā darbu uzsāks jauns ģimenes ārsts, kas pacientus pieņems tajās pašās prakses telpās, kurās iepriekš pacientus uzņēma daktere A. Stūrmane – veikala “Mego” (Rīgas iela 14a) 2. stāvā.

Zvejnieksvētkos atklās unikālu vides objektu

.

negi nak aplikacija 3018 800Septiņās vietās Carnikavas novadā uzstādīts jauns un inovatīvs vides objekts “Nēģi nāk”, kura autors ir mākslinieks Gints Gabrāns. Vides objekta atklāšana notiks Zvejnieksvētku ietvaros plkst.13.00 pie Carnikavas Novadpētniecības centra.