Piedalies Carnikavas "Dambja skrējienā" 8.jūnijā

.

Dambja skrejiens 800Šajā nedēļas nogalē, 8.jūnijā Carnikavā notiks ikgadējais "Dambja skrējiens", kurā bērni sacentīsies "Vasaras skrējiens" distancēs atbilstoši savai vecuma grupai – viens vai divi Carnikavas stadiona apļi, bet pieaugušie skries „Picwick mazo dambja apli", kura garums ir 5 km vai 12 km garo „F1 lielo dambja apli".

Jūnijā uzsāks dambja rekonstrukciju

.

Dambis pludiLai novērstu plūdu riskus mūsu novadā, tiek īstenots projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā". Saskaņā ar plānu jūnija beigās tiks uzsākti esošo aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukcijas būvniecības darbi.