Dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu

.

nometnes 800Lai pēctecīgi turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2013./2014.mācību gadam.

Ieguldot novada attīstībā, iespēja saņemt nodokļu atlaides

.

iela 500Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos dažādos novada infrastruktūras attīstības projektos, šī gada 24.aprīlī dome nolēma atbalstīt grozījumus saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā".