Pašvaldība Lielās Talkas dienā aicina iedzīvotājus iesaistīties savas apkārtnes sakopšanā un paveikt kādu labu darbu

.

computing 1503880 1920Ņemot vērā, ka Carnikavas novadā faktiski nav piesārņotu publisku vietu vai teritoriju, kuru sakopšanai būtu nepieciešama sabiedrības līdzdalība, pašvaldība nepiedalās Lielās Talkas organizēšanā, tomēr aicinām iedzīvotājus rīt, 27. aprīlī, pievērst uzmanību savai dzīves videi un katru savu iespēju robežās paveikt kādu labu darbu, piemēram, iestādīt puķes, sagrābt atlikušās pērnās lapas, nozāģēt nokaltušu zaru u.tml.

Sākta Eimuru-Mangaļu poldera grāvju atjaunošana

.

Eimuru mangalu atjaunosana 800 ar logo1.aprīlī ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu sākta būvprojekta Nr. 17-04-A00403-000079 "Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā" īstenošana. Kopumā šajā būvprojektā paredzēts atjaunot 3146 m meliorācijas novadgrāvjus, pārbūvēt četras caurtekas un atjaunot 116 drenu iztekas.

Līdz 1.jūnijam mājsaimniecībām jāsniedz ziņas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

.

DCKS majai 800Jau vairākkārt vēstīts, ka Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībā izbūvēta decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne vai bioloģiskā attīrīšanas iekārta – DCKS), jāsniedz par to ziņas pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", kas ir šī reģistra uzturētājs Carnikavas novadā. Pirmreizējais DCKS reģistrācijas apliecinājums obligāti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. jūnijam.