Domes, "Carnikavas Komunālservisa" un Novadpētniecības centra darba laiki svētkos

.

Domes eka pukes 800Informējam, ka 18. aprīlis ir pirmsvētku diena un saskaņā ar Darba kārtības noteikumiem dome un PA "Carnikavas Komunālserviss" 18. aprīlī strādās līdz plkst. 15.30. Savukārt Carnikavas Novadpētniecības centrs strādās 18., 20. un 21. aprīlī ierastajā darba laikā, bet būs slēgts Lielajā piektdienā - 19. aprīlī un Otrajās Lieldienās 22. aprīlī.

Mežgarciema attīstības projektā norit vērienīgi būvdarbi

.

Mezgarciems buvnieciba ar logoJau vēstīts, ka Carnikavas novadā projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” top uzņēmējdarbības un inovāciju parks, kurā, piesaistot kopumā 10 miljonu investīcijas, tiks radītas 205 jaunas darba vietas.

Izmaiņas bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

.

domeLai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 20. marta kārtējā domes sēdē jaunā redakcijā tika apstiprināti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Galvenās izmaiņas, kas veiktas noteikumos, attiecas uz kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības bērnudārzā.