DCKS pirmreizējās reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 1. septembrim

.

DCKSPēc iedzīvotāju lūguma par trim mēnešiem – līdz 2019. gada 1. septembrim – pagarināts termiņš, kurā jāiesniedz pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS) pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", kas ir reģistra uzturētājs.