30. aprīlis - pirmssvētku diena; saīsināts domes darbalaiks

.

Domes eka vasara 800Informējam, ka 30. aprīlis ir pirmssvētku diena un Carnikavas novada domes darbalaiks būs saīsināts – līdz plkst. 15.30. Visus sev interesējošos jautājumus aicinām uzdot rakstiski vai telefoniski līdz tam vai sazināties ar domi 5. maijā ierastajā darbalaikā no 8.00 līdz 16.30.

Carnikavā šogad atklās informācijas centru

.

info centrs carnikavaKopš 2018. gada Carnikavas novads iesaistījies Interreg Centrālbaltijas programmas projektā “Coast4Us”, kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Projekta ietvaros šogad tiek plānots Carnikavā atklāt informācijas centru, kurā būs pieejama centralizēta informācija par novada attīstības projektiem ar kartogrāfisko materiālu un ekrāns ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu pārraidīšanai.

Dome lemj par ēdināšanas pabalstu bērniem ārkārtējās situācijas laikā

.

louis hansel shotsoflouis bPNvATD1cvc unsplashCarnikavas novada dome ārkārtas sēdē 3. aprīlī lēma valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā piešķirt vecākiem pabalstu bērnu ēdināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izmaiņas saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā” ir apstiprinājusi un jaunie grozījumi stājušies spēkā. Aicinām Carnikavas novadā deklarēto bērnu vecākus iepazīties ar ēdināšanas pabalsta atvieglojumu piešķiršanas kārtību un vērsties Carnikavas novada domē ar iesniegumu atvieglojumu saņemšanai.

Pašvaldība lemj par līdzfinansējumu 10 vasaras nometnēm

.

berns nometne unsplashLai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, Carnikavas novada dome, izvērtējot Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā iesniegtos projektus, nolēmusi piešķirt 13 728 eiro pašvaldības līdzfinansējumu 162 novadā deklarētajiem bērniem 10 vasaras nometņu projektos.
Share on Facebook Tweet