Izmaiņas saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību novadā

.

domeCarnikavas novada dome 20. martā apstiprināja Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””. Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020. gada 1. janvārī.

“Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

.

Sernikon ar parakstuPublisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm noslēgsies 25. aprīlī

.

bernu nometne izglitiba unsplashLai veicinātu Carnikavas novadā deklarēto bērnu un jauniešu (vecumā no 7 līdz 16 gadiem) saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, 2019. gada 25. aprīlī noslēgsies izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iesniegto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss.