Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” norit biotopu aizsardzības un antropogēnās noslodzes samazināšanas pasākumi

.

Smilgas lietusLai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas un Rīgas administratīvajās teritorijās tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) finansēts programmas LIFE CoHaBit projekts “LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra””, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes. Dabas parks “Piejūra” atrodas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.