Rakstos

Drukāt

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām ierīkot tirdzniecības vietas jūras piekrastē

.

DSC 0151Carnikavas novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām iekārtot tirdzniecības vietas jūras piekrastē. Konkursa priekšmets ir ielu tirdzniecības veikšana, t.i., pārtikas preču un ar uzturēšanos un atpūtu pludmalē saistītu nepārtikas preču tirdzniecība, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.
 
Konkursa norises pirmajā gadā tiek izsludinātas šādas tirdzniecības vietas:
-Garciemā, pa labi no Eimuru kanāla ietekas Rīgas jūras līcī;
-Garciemā, pa kreisi no Eimuru kanāla ietekas Rīgas jūras līcī;
-Gaujā, Skautu ielas galā pa kreisi no izejas piekrastes joslā.

Konkursa NOLIKUMS pieejams lejupielādēšanai Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā vai bez maksas saņemams drukātā veidā Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) uzreiz pēc konkursa izsludināšanas.

PIETEIKUMS dalībai konkursā.

Pieteikumi konkursam iesniedzami no 2018. gada 2. maija līdz 18. maijam.

Pieteikumu atvēršana notiks 2018. gada 21. maijā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva sēžu zālē (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads).

Pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu konkursam pēc vienošanās par konkursā piedāvāto saistību izpildi, iegūst tiesības iekārtot ielu tirdzniecības vietu un veikt tirdzniecību konkursā noteiktajā vietā trīs kalendāro gadu vasaras sezonās.

Konkursa koordinatori un kontaktpersonas jautājumiem un saziņai – konkursa komisija:
komisijas priekšsēdētājs: novada domes deputāts Gatis Miglāns (, tālr.29444273)
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: novada domes deputāts Eduards Burģelis (, tālr. 26566057)
komisijas locekļi:
novada domes deputāts Dainis Kozlovskis (, tālr.29541054)
pašvaldības administrācijas Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis (, tālr. 67993428)
p/a “Carnikavas komunālserviss” direktora vietnieks Lauris Bernāns (, tālr.67993705)