Rakstos

Drukāt

No nākamā gada mainīsies 'Getliņi Eko' atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

.

getliņu izgāztuve 700x467Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi jaunus atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotāja SIA "Getliņi Eko" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā no 2019. gada 1. janvāra.
Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 43 eiro uz tonnu poligonā "Getliņi" būs 58,12 eiro uz tonnu. Tarifs attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nodod nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā "Getliņi" – Rīgas pilsētas un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu.
 
"Getliņi Eko" jaunu tarifu projektu padomē iesniedza, jo kopš 2016. gada ir būtiski pieaugušas regulējamā pakalpojuma izmaksas. Vienlaikus ir notikušas izmaiņas arī regulējumā, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu tarifs iekļauj DRN, kas līdz izmaiņām bija atsevišķa atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa.
 
Tāpat poligonā "Getliņi" veiktas būtiskas investīcijas un pilnveidoti tehnoloģiski procesi, lai komersants varētu sniegt pakalpojumu atbilstoši vides normatīvu prasībām, piemēram, ir mainīts infiltrāta apsaimniekošanas tehnoloģiskais risinājums, jo poligona attīrīšanas iekārtas vairs nespēja nodrošināt infiltrāta attīrīšanu atbilstoši vides normatīvos noteiktajam, tāpēc bija jāveic iekārtu pārbūve vai jāizvēlas alternatīvs risinājums. Kā ekonomiski izdevīgākais variants tika izvēlēts infiltrātu novadīt SIA "Rīgas ūdens" kanalizācijas sistēmā.
 
Ņemot vērā Valsts vides dienesta prasības, ka 100% visi nešķirotie sadzīves atkritumi (NSA) ir jāsagatavo apglabāšanai, ir palielināts NSA daudzums, kas nodots ārpakalpojuma sniedzēja – SIA "Vides resursu centrs" – šķirošanas rūpnīcā. Tajā atkritumi sagatavoti apglabāšanai, ieplānojot, ka bez priekšapstrādes ārkārtas iemeslu gadījumos, kad iekārtas tiek remontētas, varētu tikt nesagatavoti tikai 2,6% no ievestajiem atkritumiem.
 
Atbilstoši vides prasībām, poligona teritorijā tiks sākta specializētā atkritumu pārvadāšanas autotransporta šasijas un ritošās daļas mazgāšana, tādējādi ierobežojot kaitīgo vielu un infekciju izplatību ārpus atkritumu poligona darbības zonas. Vienlaikus šogad poligonā "Getliņi" sākti jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu ierīkošanas būvdarbi un citi poligona rekonstrukcijas darbi, kā realizācijai ņemts aizņēmums bankā.