Rakstos

Drukāt

Mežos sācies uguns bīstamais laiks

.

sebastian engler 65104 unsplashValsts meža dienests informē, ka sācies paaugstinātas ugunsnedrošības periods mežos. Esiet uzmanīgi un saudzīgi pret dabu un citiem un, pamanot uguns nelaimi, nekavējoties ziņojiet atbildīgajiem dienestiem!
 
Paaugstinātas uguns bīstamības laikā aizliegts:
- kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
- atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
- nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
- veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
- medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
- ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
- bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus;
- meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts dedzināt ciršanas atlikumus bez Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
 
Meža degšanas gadījumā zvanīt:
- Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam - 20290468;
- vai meža uguns apsardzības inženierim - 29358889;
- vai VUGD - 112.