Rakstos

Drukāt

Arī zvejas kuģiem pienāksies dīzeļdegviela ar samazināto akcīzes nodokli

.

zvejas kugisTurpmāk zvejnieki zvejas kuģiem varēs iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, paredz valdības apstiprinātie noteikumi “Par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”.
 
Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantošanai kuģos zvejniecībā iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos piemēro samazināto likmi dīzeļdegvielai. Patlaban tie ir 15 % no akcīzes nodokļa standartlikmes dīzeļdegvielai jeb 62,10 eiro par 1000 litriem.

Noteikumi paredz tiem piekrastes ūdeņu zvejniekiem, kam šobrīd nav iespēju iegādāties ostu teritorijās dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu, nodrošināt iespēju iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi degvielas uzpildes stacijās vai arī no komersanta, kuram ir speciāla atļauja apstiprināta noliktavas turētājai darbībai ar naftas produktiem vai speciāla atļauja degvielas vairumtirdzniecībai, paredzot samaksātās akcīzes nodokļa likmes atmaksu.

Noteikumi paredz, ka tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokli tiks piešķirtas tikai tādam zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos un marķētu dīzeļdegvielu izmanto kuģos zvejai iekšējos vai piekrastes ūdeņos.

Turklāt noteikumos noteikts, ka tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokli nepiešķir, ja zvejnieks ir iegādājies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Noteikumos noteikts, ka iesniegums zvejniekam, kas vēlas iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. februārim.

Noteikumi nosaka, ka akcīzes nodokli piekrastes zvejniekiem atmaksā Valsts ieņēmumu dienests (VID), ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta datubāzē esošo informāciju par konkrētajā kalendārajā gadā piekrastes zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu, līdz nākamā gada 1. aprīlim zvejnieka bankas kontā ieskaitot zvejniekam kalendārā gada laikā samaksāto likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto likmi.

Noteikts, ka Lauku atbalsts dienests (LAD) izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus zvejnieku, kam piešķirtas tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, un ka marķētās dīzeļdegvielas apriti uzrauga un kontrolē VID.

Tā kā noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. maijā, kā arī to, ka iesniegums zvejniekam, kas vēlas iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, 2020. gadā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.

LAD lēmumu pieņems līdz 2020. gada 1. jūlijam. Marķētās dīzeļdegvielas daudzums 2020. gadā tiks aprēķināts nevis par pilnu kalendāro gadu, bet gan proporcionāli par mēnešiem no noteikumu spēkā stāšanās brīža, tas ir no 2020. gada maija līdz decembrim.
Share on Facebook Tweet