Rakstos

Drukāt

Sirsnīgi sveicieni novadniekiem Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā!

.

Daiga1 600Sirsnīgi sveicu visus 4. maija svētkos! Šogad šī diena, iespējams, mums visiem ir jāpiemin ar lielāku pietāti pret mūsu valsti, ņemot vērā notikumus, kas šobrīd risinās Ukrainas un arī visas pasaules mērogā. 
 
1990. gada 4. maijā Augstākās padomes deputāti nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, labojot vēsturisko kļūdu, kad Latvija pret tautas gribu tika pievienota Padomju Savienībai un mēs zaudējām savu brīvību.
 
Neatkarība ir vērtība, kuru mēs ikdienā reti apzināmies, tā mums šķiet pašsaprotama. Es domāju, ka daudzi no mums, vērojot notikumus Ukrainā, ir domājuši par neatkarības nozīmi un to, cik tā patiesībā ir trausla un sargājama. Es vēlos uzsvērt, ka mēs visi esam līdzatbildīgi mūsu valsts procesos. Nav neviena, kurš varētu stāvēt malā un teikt – tas uz mani neattiecas.
 
Ir izšķiroši brīži, kad mums katram ir jāparāda sava pilsoniskā nostāja, sava griba un spēja iesaistīties kā mūsu valsts suverenitātes saglabāšanā, tā arī citās norisēs. Tāpēc es aicinu nebūt vienaldzīgiem arī attiecībā pret pilsoņa pienākumu iet un paust savu gribu gan Eiropas Parlamenta, gan arī Saeimas vēlēšanās – nepalikt malā un nebūt vienaldzīgiem pret to, kas notiek mūsu valstī. Lai visiem skaisti 4. maija svētki, un neaizmirsīsim šo īpašo dienu mūsu Latvijas vēsturē!
 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica
Share on Facebook Tweet