Rakstos

Drukāt

Būvvalde lemj par patvaļīgi uzbūvētu būvju nojaukšanu kāpu aizsargjoslā

.

Dome 600Šī gada 12. februārī Carnikavas novada Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas sakārtošanu nekustamā īpašumā "Jūraskrasti", kurā konstatēta patvaļīga būvniecība.
 
Nekustamais īpašums "Jūraskrasti" atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, un Būvvalde ir uzdevusi šī zemes gabala domājamo daļu īpašniekiem atjaunot dabas pamatni iepriekšējā stāvoklī, nojaucot patvaļīgi uzbūvētās ēkas un būves.
 
Īpašumu "Jūraskrasti" Būvvalde apsekoja 2014. gada aprīlī, kad sastādīja atzinumus par būves pārbaudi un konstatēja, ka īpašumā bez saskaņota projekta un būvatļaujas uzbūvētas būves.
 
Pēc pārbaudes akta sastādīšanas zemes gabala īpašnieki nav veikuši nekādas darbības patvaļīgās būvniecības seku novēršanai, un saskaņā ar Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 2014. gada 1.oktobrī, Būvvalde pieņēma lēmumu par minētās teritorijas sakārtošanu.
 
Carnikavas novada Būvvalde
Share on Facebook Tweet