Rakstos

Drukāt

Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds

.

Domes eka 800Carnikavas novada pašvaldība informē, ka maksātnespējīgai SIA "Stone Development" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
 
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu (protokols Nr. 4, 11,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" SIA "Stone Development" (reģistrācijas Nr. 40003644568) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par šādiem īpašumiem:
- "Jaunziedlejas", Carnikavas novadā, kadastra Nr. 8052 005 1125, EUR 5478,12 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 3845,45 un nokavējuma naudas EUR 1632,67;
- "Jaunzelmeņi", Carnikavas novadā, kadastra Nr. 8052 005 1128, EUR 7933,33 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 5570,53 un nokavējuma naudas EUR 2362,80.
Share on Facebook Tweet