Rakstos

Drukāt

Skolēni vasaras brīvlaikā strādā novada labiekārtošanā

.

Darbs vasara 2Sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" turpina iepriekšējos gados aizsākto skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanu. Kopā no 1. jūnija līdz 14. jūlijam ar pašvaldības finansiālu atbalstu novada labiekārtošanas darbos tiek iesaistīti 52 jaunieši.
 
Darbs jauniešiem ieplānots trīs grupās: pirmā maiņa strādā no 1. līdz 13. jūnijam, otrā – no 15. līdz 30. jūnijam, bet trešā – no 1. līdz 14. jūlijam. Jaunieši strādā Carnikavas zaļajā zonā – skvēros, parkā, atpūtas laukumos, kā arī stadionā un pie pašvaldības dzīvojamajām mājām, kur ravē dobes, kopj zaļo zonu, atbrīvo no nezālēm bruģi un celiņus. Paredzēts, ka lietainās dienās vismaz daļu jauniešu varētu nodarbināt iekštelpās – centrā „Pīlādzis" u.c.
 
Samaksa par darbu jauniešiem būs atbilstoši mūsu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, un darbs tiks nodrošināts, nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.
 
Jauniešus no 13 līdz 18 gadu vecumam sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai varēja pieteikt vecāki, kuri ir deklarēti Carnikavas novadā. Pieteikumi tika izskatīti iesniegšanas kārtībā, priekšroka tika dota skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
 
D. Landsmane
 
Darbs vasara 1
Share on Facebook Tweet