Rakstos

Drukāt

Paziņojums par mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas objektam Carnikavas parkā

.

Domes eka 800Ar Carnikavas novada domes 03.06.2015. lēmumu iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – biļešu kases ēkas daļa – telpa Nr. 9 nedzīvojama iekštelpa (biļešu kase – kiosks) 8,9 m2 platībā un zemes vienības daļa 188,9 m2 platībā. 
 
Objekta mutiska izsole notika šī gada 15. jūnijā.
 
Ar 17.06.2015. domes sēdes lēmumu "Par pašvaldības nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 15.06.2015. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu" tika apstiprināts izsoles rezultāts.
 
Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA "L'appetite" (reģistrācijas Nr. 50103724611, juridiskā adrese: Gregora iela 4-19, Rīga, LV – 1083) par nomas maksu 80,82EUR mēnesī, papildus PVN.
 
Carnikavas novada dome slēgs nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA "L'appetite" par nomas objekta uznomāšanu uz 2015. – 2017. gada vasaras sezonu jeb 13 mēnešiem (no 01.07.2015. – 30.09.2015., no 01.05.2016. – 30.09.2016. un no 01.05.2017. – 30.09.2017.)
 
Objekts tiek iznomāts vasaras kafejnīcas darbības nodrošināšanai.
Share on Facebook Tweet