Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada domē administratīvās komisijas sekretāra vakance

.

Domes eka 800Carnikavas novada dome aicina darbā administratīvās komisijas sekretāri/-u (uz noteiktu laiku).
 
Pienākumi:
• organizēt Administratīvās komisijas darbu;
• organizēt Administratīvās komisijas sēdes un kārtot Administratīvās komisijas lietvedību (izsaukt uz Administratīvās komisijas sēdēm izskatāmās administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavot sēžu darba kārtību, veikt administratīvā pārkāpuma lietu sagatavošanu izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem, veikt tiešsaistes režīmā ziņu sniegšanu Sodu reģistram, gatavot Excel sarakstu par sodītajām personām, to sodu nomaksu un aktualizēt šo sarakstu);
• izstrādāt komisijas lietu nomenklatūru;
• veidot un sistematizēt lietas atbilstoši lietu nomenklatūrai;
• nodrošināt dokumentu atbilstību lietvedības prasībām;
• lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;
• ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes grafikus;
• nodot piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolēt to pareizu izpildi;
• organizēt Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā;
• sagatavot Administratīvās komisijas darba pārskatus;
• ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti;
• nodrošināt komisijas nosūtāmās korespondences (vēstuļu) pa pastu noformēšanu, datu reģistrēšanu un datu bāzes uzturēšanu;
• pārstāvēt pašvaldības Administratīvās komisijas intereses valsts un pašvaldības institūcijās un citās iestādēs Latvijas Republikā;
• sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.
 
Prasības pretendentei/-am:
• izglītība – augstākā vai vidējā profesionālā (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis) tiesību zinātnēs;
• lietvedības normatīvo aktu pārzināšana;
• labas valsts valodas zināšanas;
• vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai personīgi iesniegt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā līdz 2015. gada 10. jūlijam. Tālrunis uzziņām: 67993545, 28633407.
Share on Facebook Tweet