Rakstos

Drukāt

Paziņojums par divu pašvaldības dzīvokļu izsoļu rezultātiem

.

Dzivoklis Jelgava 800Ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu atsavināšanai tika nodota pašvaldības manta: dzīvokļa īpašums Nr. 49 Brīvības bulvārī 41, Jelgavā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 390/2949 kopīpašuma domājamās daļas, kā arī dzīvokļa īpašums Nr. 37 Lugažu ielā 14, Rīgā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 1810/112160 kopīpašuma domājamās daļas.
 
Abu minēto dzīvokļu īpašumu izsoles notika 2015. gada 27. augustā.
 
Ar 23.09.2015. domes lēmumu "Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Brīvības bulvārī 41, Jelgavā un dzīvokļa īpašuma Nr.37 Lugažu ielā 14, Rīgā 27.08.2015. notikušo izsoļu rezultātu apstiprināšanu" tika apstiprināti izsoļu rezultāti.
 
Dome nolēma slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu Nr. 49 Brīvības bulvārī 41, Jelgavā un pie tā piederošo 390/2949 kopīpašuma domājamo daļu ar izsoles uzvarētāju par EUR 6800.
 
Dome tāpat nolēma slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu Nr. 37 Lugažu ielā 14, Rīgā un pie tā piederošo 1810/112160 kopīpašuma domājamo daļu ar izsoles uzvarētāju par EUR 4700.
Share on Facebook Tweet