Rakstos

Drukāt

No 1. janvāra Carnikavas novadā izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtībā

.

Nekustama ipasuma nodoklis2016. gada 1. janvārī spēkā stāsies Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kuros mainīta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība.
 
Tādējādi dzīvojamām mājām īpašumos, kur uz 2016. gada 1. janvāri nebūs deklarēta neviena persona, NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Savukārt NĪN likme 0,2 – 0,6% (atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības) tiks piemērota tikai tām ēkām, kurās iedzīvotāji (Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi) uz 2016. gada 1. janvāri deklarējuši savu dzīvesvietu.
 
Ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder vairāki nekustamie īpašumi, piemēram, dzīvoklis un vasarnīca vai dārza māja, nodoklis par šiem nekustamajiem īpašumiem tāpat kā līdz šim būs attiecīgi 0,2 – 0,6% robežās.
 
No nākamā gada ar lielāku NĪN tiks apliktas būves, kurās pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums – astoņi gadi. Šādiem īpašumiem tiks piemērota 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme.
 
Tāpat 3% NĪN likme tiks noteikta, ja Carnikavas novada Būvvalde nekustamajā īpašumā konstatēs ēkas graustu vai zemes vienības netiks uzturētas atbilstoši „Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem".
 
Jāuzsver, ka dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai (piemēram, saimniecības mājas, pirtis, siltumnīcas), arī no nākamā gada netiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli. Tāpat kā līdz šim, arī 2016. gadā NĪN piemēros inženierbūvēm laukumos, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi.
 
Jaunie saistošie noteikumi paredz vairāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu I grupas invalīdiem un ģimenēm, kurās piedzimis trešais bērns, un šajos gadījumos NĪN atlaides tiks piemērotas jau nākamajā mēnesī pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.
 
Carnikavas novada pašvaldība apstiprinājusi jauno NĪN piemērošanas kārtību, pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli", kurā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme var būt 0,2 – 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, un tās lielumu nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Share on Facebook Tweet