Rakstos

Drukāt

Nākamgad slēgs Piejūras internātpamatskolu, plāno izveidot bērnudārzu

.

Piejuras skola 800Šī gada 22. jūnijā Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Piejūras internātpamatskolu Siguļos, nosakot, ka skolas likvidācija pabeidzama līdz 2017. gada 30. jūnijam.
 
Šādam lēmumam ir vairāki iemesli, būtiskākais – novada dome secinājusi, ka, pašvaldībai uzturot šo skolu, netiek racionāli un lietderīgi izmantoti valsts un pašvaldības finanšu, materiāltehniskie un telpu resursi. Viena bērna izmaksas Piejūras internātpamatskolā ir augstas – 820,54 eiro mēnesī, kas saistīts ar bērnu nakšņošanu skolā, speciālo aprūpi, izglītības speciālistiem, atbalsta personālu u.c. Lai arī skolu pilnībā vajadzētu finansēt no valsts līdzekļiem, tomēr pašvaldībai nācās ieguldīt arī savus līdzekļus, lai skolas ēku uzturētu. Šogad tai paredzēts 76 820 eiro pašvaldības finansējums interešu izglītības nodrošinājumam audzēkņiem un saimnieciskiem izdevumiem – tehniskajam personālam un ēkas uzturēšanai.
 
"Jau šobrīd valdība runā, ka nākotnē internātskolas būs uz pašvaldību pleciem, tomēr ar mūsu budžetu Piejūras internātpamatskolas uzturēšanu nevaram atļauties, ņemot vērā, ka šobrīd rindā uz pašvaldības bērnudārzu ir vairāk nekā 200 bērnu un mums ir jādomā, kā to nodrošināt," skaidro Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
2009. gadā teritoriālās reformas rezultātā Piejūras internātpamatskolu (toreiz – Carnikavas speciālo internātpamatskolu), likvidējoties rajonu padomēm, pašvaldība saņēma "mantojumā". Šī skola īsteno speciālās pamatizglītības, speciālo pirmsskolas un profesionālās pamatizglītības programmas, ko šī gada maijā apguva 69 izglītojamie no dažādiem Latvijas novadiem (no Carnikavas novada – 12), lai gan ēkas kapacitāte paredzēta 200 audzēkņiem. Klašu piepildījums skaitliski ir mazs, vidēji 1–4 skolēni katrā klasē, bet profesionālajās izglītības programmās audzēkņu skaits svārstās no 2 līdz 5 audzēkņiem grupā, norāda novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva.
 
Piejūras internātpamatskolas direktors Juris Krastiņš pastāstīja, ka visiem audzēkņiem tiks meklētas vietas specializētajās izglītības iestādēs, kas ir tuvāk viņu dzīvesvietām. Izglītojamajiem no Carnikavas novada piedāvās mācīties Rīgas 4. speciālā internātpamatskolā Juglā, paredzēts nodrošināt transportu nokļūšanai skolā. "Visiem bērniem atradīsies skola, un labākais attīstības scenārijs šajā jomā būtu lielu, specializētu iestāžu izveide reģionālajos centros, kur bērniem līdztekus mācībām var nodrošināt plašu un specifisku rehabilitācijas klāstu," uzskata J. Krastiņš.
 
Viņš atzīst, ka noskaņojums skolā ir konstruktīvs. "Ja 2017. gada beigās skolā atvērtu bērnudārzu, aptuveni trešdaļa pedagogu izteikuši vēlēšanos tur strādāt, iepriekš papildinot savu pedagoga kvalifikāciju arī ar pirmsskolas izglītības specializāciju," stāsta J. Krastiņš.
 
Šobrīd Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Piejūras internātpamatskolas slēgšanu līdz 2017. gada jūnija beigām, un tiek plānots, ka nākotnē tur varētu izveidot pašvaldības bērnudārzu. "Pierīgā iedzīvotāju skaits turpina pieaugt, un, izveidojot bērnudārzu Piejūras internātpamatskolas ēkā, tas būtu risinājums tikai uz kādu laiku. Šobrīd strādājam pie tā, lai paplašinātu esošo pašvaldības bērnudārzu "Riekstiņš", un nākotnē jādomā par risinājumu, ko ir atbalstījuši arī iedzīvotāji – nelielas pirmsskolas vai pat sākumskolas izveidi Kalngalē, kas ir iekļauts arī mūsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā," saka D.Jurēvica. Viņa arī norāda, ka visiem Piejūras internātpamatskolas darbiniekiem, kuri vēlēsies turpināt darba attiecības ar pašvaldību, darbs tiks nodrošināts.
 
Jāpiemin, ka šobrīd pašvaldībai ir iespēja iesniegt projekta pieteikumu par Piejūras internātpamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, lai šo pasākumu veikšanai saņemtu ES finansējumu. Ja viss noritēs sekmīgi, tiek plānots ka 2017. gada beigās novada iedzīvotājiem tur būs pieejams pašvaldības bērnudārzs, savukārt jau šī gada rudenī tiks atvērta viena bērnudārza grupiņa vēsturiskajā skolas ēkā, kas atrodas Piejūras internātpamatskolas teritorijā.
 
S.Baltruka, I.Cerbule
Share on Facebook Tweet