Rakstos

Drukāt

Sociālais dienests aicina pieteikt personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērnus ar invaliditāti

.

Berns 800Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 28 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās uzsākts nākamais projekta posms, kurā plānots veikt personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar invaliditāti vajadzību individuālu izvērtēšanu. 
 
Šis ir svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lems par konkrētu pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, kas būtu tuvāk šo iedzīvotāju dzīvesvietai.
 
RPR aicina pēc iespējas drīzāk pieteikt personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērnus ar funkcionāliem traucējumiem savas pašvaldības sociālajos dienestos, lai tās tiktu iekļautas minētajā individuālo vajadzību izvērtēšanas programmā. Sīkāka informācija, sazinoties ar Carnikavas novada Sociālo dienestu pa tālr. 67993101 vai ierodoties klātienē (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
"Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti ir svarīgi justies labi un pieņemtiem ne tikai savās mājās, bet arī savā ciematā, pilsētā, skolā un sabiedrībā kopumā. Pieteikšanās izvērtēšanai ir solis šī mērķa sasniegšanai, kas paredz šiem iedzīvotājiem un bērniem plašu nepieciešamo pakalpojumu klāsta nodrošināšanu tuvāk mājām. Apzinoties, cik daudz rūpju ikdienā ir jāuzņemas par bērniem ar invaliditāti, programma paredz arī viņu vecākiem virkni atbalsta pakalpojumu, piemēram, psihologa un fizioterapeita. Tā būs iespēja arī viņiem atvieglot savu ikdienu un justies labāk," stāsta RPR Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja Annele Tetere.
 
Šobrīd svarīgi ir iekļaut izvērtēšanai visus mērķgrupu iedzīvotājus, lai rezultātā iegūtu pilnīgu vajadzību sarakstu un tālāk pašvaldības kopā ar atbildīgo par projektu Labklājības ministriju lemtu par atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanu tuvāk dzīvesvietai. Šo pakalpojumu labāka un ērtāka pieejamība dzīvesvietai ļaus nodrošināt daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā.
 
Personām ar garīga rakstura traucējumiem individuāla vajadzību izvērtēšana jau ir uzsākta, un tā tiks īstenota līdz šī gada beigām. Savukārt bērniem ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanu speciālisti uzsāks tuvāko mēnešu laikā.
 
Personām ar garīga rakstura traucējumiem plānots noteikt nepieciešamību pēc šādiem pakalpojumiem: aprūpes mājās, dienas aprūpes centra vajadzībām, specializētām darbnīcām, grupu dzīvokļiem, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumiem, speciālistu konsultācijām un individuālā atbalsta, atbalsta grupām un grupu nodarbībām.
 
Savukārt saistībā ar bērniem ar invaliditāti pašvaldībās tiks izvērtēta nepieciešamība noteiktiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Jau tagad pirms izvērtēšanas vecāki ar bērniem invalīdiem var pieteikties uz sociālās aprūpes (bērniem līdz 4 gadu vecumam) un "atelpas brīža" pakalpojumiem.
 
RPR īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar nosaukumu "Sirdsdomas jaunai dzīvei".
 
Projektā apstiprinājušas dalību šādas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Alojas, Ādažu, Baldones, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Tukuma, Babītes, Carnikavas, Engures, Ogres, Limbažu, Siguldas un Ikšķiles pašvaldības.
Līdz 2023. gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. Projektu koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām un aprūpes iestādēm.
 
Informāciju sagatavoja:
Annele Tetere,
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja
Share on Facebook Tweet