Rakstos

Drukāt

Apstiprināts publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns

.

jura 40 800Dome ir apstiprinājusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plānu 2017. - 2026. gadam, ko pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādājis SIA "Reģionālie projekti".
 
Janvārī notika šī plāna projekta publiskā apspriešana, un ir apkopoti un pēc atbilstības plānā iestrādāti saņemtie priekšlikumi.
 
Share on Facebook Tweet