Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Domes eka 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskai personai A.S.
 
Ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. lēmumu (protokols Nr. 6, 2.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par vairākiem nekustamiem īpašumiem Carnikavā, Carnikavas novadā fiziskai personai A.S. EUR 4510,86 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 3310,04 un nokavējuma naudas EUR 1200,82.
 
Share on Facebook Tweet