Rakstos

Drukāt

Noslēgusies izglītības iestāžu būvniecības publiskā apspriešana

.

Skolas sab apspriede labotsNo 2. līdz 30. oktobrim Carnikavas novadā norisinājās topošā Izglītības kvartāla būvniecības ieceru publiskā apspriešana.
 
Publiskā apspriešana notika par būvniecības iecerēm “Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība: Pamatskolas pārbūve, Mūzikas un mākslas skola un bibliotēka” (Jūras ielā 4, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā) un “Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība: Pamatskolas sporta komplekss” (Jūras iela 6B, Jūras iela 4C, Smilšu iela 2D, Smilšu iela 2C, Carnikavā, Carnikavas novadā).
 
Paziņojums par to bija publicēts “Carnikavas Novada Vēstīs”, pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī būvtāfeles bija novietotas Carnikavas pamatskolas un novada domes vestibilā.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums jeb publiskās apspriešanas sanāksme notika 19. oktobra vakarā Carnikavas pamatskolas telpās. Tā pulcēja pilnu skolas zāli ar vecākiem, skolotājiem, vides aktīvistiem, pašvaldības darbiniekiem, kā arī projekta autoriem, kuri vairāk kā divu stundu garumā diskutēja par topošo Izglītības kvartālu un ar būvniecības procesu saistītiem jautājumiem.
 
Lielākā iedzīvotāju interese bija par būvniecībā iecerētajiem inovatīvajiem risinājumiem, piemēram, par ēkas energoefektivitāti, gaisa un vēdināšanas sistēmas izbūvi un multifunkcionālo zāli, kas ietver ēdamzāles, aktu zāles un mūzikas skolas audzēkņu koncertēšanas iespējas.
 
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas četras aptaujas lapas, kurās būvniecības iecerei pausts atbalsts. Tas pamatots šādi: tiks nodrošināta Carnikavas izaugsme un iedzīvotāju izglītības prasības; būs sakārtota vieta; projekts sekmēs bērnu izglītības kvalitāti un dos tiem iespēju kvalitatīvāk pavadīt brīvo laiku ārpus klases nodarbībās.
 
Nav saņemta neviena aptaujas lapa, kurā iecere tiktu noraidīta. Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis skaidro, ka papildus aptaujas anketām saņemti rakstiski ierosinājumi nodrošināt bērnu drošību būvniecības laikā, izveidot skolas iekšpagalmā āra klasi, skolas vizuālo izskatu iekļaut Carnikavas kopējā apbūvē, respektējot ciema vērtības, kā arī kolektīvs iesniegums ar priekšlikumiem par pieguļošo ielu pārbūvi un attīstību.
Būvvalde savā gala ziņojumā iesaka būvniecības ieceres akceptēt, vienlaicīgi rekomendējot Carnikavas novada domei lemt jautājumu par mācību procesa pārtraukšanu Carnikavas novada pamatskolā uz tās pārbūves (būvdarbu) laiku.
 
Būvatļauju Būvvalde plāno izsniegt novembra sākumā. 
 
D.Zandfelde
Share on Facebook Tweet