Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada domē jurista vakance

.

Dome ziema 02 160Carnikavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista amatu.

 Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
- sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumprojektiem;
- sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, vadībai, deputātiem;
- sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;
- pārstāvēt pašvaldību tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
- izstrādāt un sniegt vienotus metodiskos norādījumus juridisku dokumentu izstrādē un noformēšanā;
- aizvietot iepirkumu speciālistu tā prombūtnes laikā;
- veikt citus līdzīga satura pienākumus.

Prasības kandidātiem:

- augstākā juridiskā izglītība, jurista kvalifikācija (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām valsts pārvaldes darbā);
- iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- normatīvo aktu pārzināšana, teicama Administratīvā procesa likuma un Civilprocesa likuma pārzināšana;
- Publisko iepirkumu likuma un citu ar iepirkumu organizēšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana (vēlams – pieredze iepirkumu organizēšanā);
- spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
- spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Darbalaiks:
Pilns darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darbavieta:
Carnikavā, Carnikavas novadā

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: ar norādi „Jurists” vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov.) līdz 2018. gada 16. februārim plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67993388. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.
Share on Facebook Tweet