Rakstos

Drukāt

Šodien ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums par Carnikavas Sporta centra likvidāciju un tā funkciju nodošanu Carnikavas pašvaldības iestādēm

.

Domes eka pukes 800Carnikavas novada dome pēc Izglītības kvalitātes dienesta pārbaudes akta saņemšanas sasauca domes ārkārtas sēdi, lai izskatītu jautājumu par Carnikavas Sporta centra turpmāko darbību un līdz Izglītības kvalitātes dienesta noteiktajam termiņam – 25. maijam – izpildītu aktā izvirzītās prasības.

Saņemtajā pārbaudes aktā uzdots pārtraukt interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Sporta centrā, jo nav ievērotas Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Lēmums pieņemts, lai nodrošinātu sporta nodarbību nepārtrauktību atbilstoši likumā noteiktajiem normatīvajiem aktiem. Deputātu ieskatā efektīvākais un ekonomiski lietderīgākais risinājums ir Sporta centra likvidācija, nododot tā funkciju, kas saistīta ar sporta sekciju darbību un interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, Carnikavas pamatskolai, bet sporta pasākuma organizēšanas funkcijas – pašvaldības Centrālajai administrācijai.

Par pieņemto lēmumu balsoja 8 deputāti: Daiga Jurēvica, Genovefa Kozlovska, Gatis Miglāns, Eva Odziņa, Pjotrs Špakovs, Aldonis Lūkins, Laimonis Daugavietis, Juris Kozlovskis.

Pret balsoja 6 deputāti: Kristaps Bergmanis, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Imants Krastiņš, Dainis Kozlovskis, Gunita Dzene.

Share on Facebook Tweet