Rakstos

Drukāt

Aicinām pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietu

.

Domes eka 2018 vasara 1024Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietu. Pieteikumus gaidām līdz 5. augustam (ieskaitot).

Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi:

- izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas;
- kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu
izpildi;
- sniegt priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu
cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;
- informēt sabiedrību par Administratīvās komisijas pieņemtajiem lēmumiem;
- sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās
komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/am:

- vēlama augstākā izglītība;
- pieredze tiesību aktu pārzināšanā;
- stresa noturība;
- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

Darba laiks – ne vairāk kā 10 stundu mēnesī.

Darba samaksa – stundas tarifa likme 5,50 EUR.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: , vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2019. gada 5. augustam, plkst 16.30. Tālrunis uzziņām: 27806111.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājaslapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet