Rakstos

Drukāt

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 18.12.2019 domes sēdes lēmumu

.

domePamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, "Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 18.12.2019 domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 9. §) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 79,17 eiro, kas sastāv no pamatparāda 75,25 eiro un nokavējuma naudas 3,92 eiro.
Share on Facebook Tweet