Rakstos

Drukāt

Līdz 11. februārim iespēja pieteikties deinstitucionalizācijas projektam

.

Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros līdz aicina 11. februārim Carnikavas novadā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem un vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri nav izvērtēti projekta 1. kārtā, pieteikties projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Izvērtējumam var pieteikties Carnikavas novada pašvaldības sociālajā dienestā (Stacijas iela 5, Carnikava).
Share on Facebook Tweet