Rakstos

Drukāt

Ārkārtējās situācijas laikā bāriņtiesa turpina pieņemt ziņojumus un iesniegumus

.

Dome vasara1 800Ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim valstī noteikti vairāki ierobežojumi, kurus ievēro arī Carnikavas novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības. Taču informējam, ka Carnikavas novada bāriņtiesa turpina aktīvu darbu un pieņem visa veida ziņojumus, iesniegumus un telefona zvanus, kā arī risina jautājumus, izvērtējot katru situāciju individuāli.

Carnikavas novada bāriņtiesa, prioritāri nodrošinot bērnu tiesības ārkārtējās situācijas laikā, ievēro Carnikavas novada domes noteiktos ierobežojumus pakalpojumu sniegšanai klātienē, vienlaikus izvērtējot katru individuālu gadījumu, īpaši, ja saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bērna dzīvības vai attīstības apdraudējumu vai cita veida bērna tiesību pārkāpumu, nekavējoties nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju, veic informācijas pārbaudi un visus nepieciešamos pasākumus.
 
Bāriņtiesa iedzīvotājus uzklausa pārsvarā telefoniski, apzina aktuālās problēmas un iespēju robežās sniedz konsultācijas, sazinoties ar iedzīvotājiem un vienojoties par konkrētu situācijas risinājumu.
 
Tiekoties klātienē ar bāriņtiesas darbiniekiem, personai rakstveidā jāapliecina, ka nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. punktu, proti, nav personas un nav kontaktpersonas, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Tiekoties tiek nodrošināta sociālā distance.
 
Dokumentu un iesniegumu iesniegšanai klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu, iespējams tos atstāt slēgtā pastkastītē pie pašvaldības domes ēkas ieejas durvīm (ar norādi – bāriņtiesai) vai telefoniski vienoties par citu risinājumu.
 
Lūdzam veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, speciālistus un iedzīvotājus ziņot bāriņtiesai:
1) par bērniem, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības vai kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
2) par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, ja vecāki atrodas pašizolācijā vai vecāku veselības stāvokļa dēļ;
3) par bērniem līdz 7 gadu vecumam, kas atstāti bez pieaugušo klātbūtnes vai personu, kas jaunākas par 13 gadiem, uzraudzībā, kā arī par bērniem, kas atstāti bez pienācīgas uzraudzības un aprūpes.
 
Ar bāriņtiesu darba laikā, kas ārkārtējā situācijā nav mainījies, iespējams sazināties par tel. nr.  67993787, 28633407, 25433029 vai rakstot uz e-pasta adresi .
Share on Facebook Tweet