Rakstos

Drukāt

Izmantojiet iespēju krīzes laikā pieteikties 90 % NĪN atlaidei

.

Dome pavasaris 800Atgādinām, ka no šī gada Carnikavas novada dome piemēro 90 % lielu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu par vienu mājokli. Aicinām izmantot iespēju saņemt atlaidi novadā deklarētajiem iedzīvotājiem šajā sarežģītajā laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija un ir apdraudēta regulāru ienākumu aprite.
 
90 % atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas ir iespēja saņemt NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.
 
Skaidrojam, ka cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 90 % atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā kā līdz šim.
 
Lai saņemtu NĪN atvieglojumu 90 % apmērā par vienu mājokli 2020. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu. Līdz 14. aprīlim aicinām iesniegumu Carnikavas novada domē iesniegt
- elektroniski:
1) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus iesniegumā, kurš pieejams šeit:   , saglabājiet;
2) autorizējieties Latvija.lv;
3) atslēgas vārdu meklētāja logā izvēlieties Carnikavas novada dome;
4) aizpildiet prasītos laukus un pievienojiet iepriekš sagatavoto iesniegumu.

- pa pastu:
1) iesnieguma veidlapu lejupielādējiet pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pakalpojumi/Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi”  ,
2) aizpildiet un nosūtiet pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163.

Ja vēlaties mainīt vai no jauna pieteikt adresi, uz kuru saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci (maksāšanas paziņojumus, atgādinājumus par NĪN apmaksu, brīdinājumus, lēmumus), nepieciešams vērsties Carnikavas novada domē ar iesniegumu   . Arī šo iesniegumu jūs variet Carnikavas novada domei iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi (iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai papīra formātā sūtot pa pastu (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas. nov., LV-2163).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie nekustamā īpašuma nodokļu inspektores Ilgas Balodes, tālr. 67993418.

Share on Facebook Tweet