Rakstos

Drukāt

Deputāti lemj ārkārtējās situācijas laikā komiteju un domes sēdes rīkot attālināti

.

Arkartas sede pie muzeja 7875Šodien, 27.martā, ārkārtas domes sēdē Carnikavas novada domes deputāti apstiprināja grozījumus pašvaldības nolikumā, kas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā turpmāk ļaus komiteju un domes sēdes noturēt attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lēmuma pieņemšanai deputāti sapulcējās brīvā dabā pie Carnikavas Novadpētniecības centra, ārkārtas sēdes laikā atbildīgi ievērojot sociālo distancēšanos.

Deputāti vienbalsīgi ar 13 balsīm "par" nolēma apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2020/6 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums””.

Attālinātās sēdes tiks rīkotas, izmantojot video konferenču un tiešsaistes sapulču e-platformu “Zoom”. Deputāti sēdēm reģistrēsies un balsos elektroniski.