Rakstos

Drukāt

Dome lemj par komunālo maksājumu termiņu pārskatīšanu krīzes skartajiem

.

Komunalserviss ekaLai ārkārtējās situācijas radītajā krīzē atbalstītu novada iedzīvotājus un uzņēmumus, Carnikavas novada dome ārkārtas sēdē 30. martā lēma par vairākiem atvieglojumiem.

Jau vēstīts par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas atlikšanu uz 2020. gada 15. novembriTāpat sēdē nolēma pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss" 2020. gadā piešķirt tiesības noteikt citus komunālo maksājumu termiņus un sadalīt komunālos maksājumus fiziskām personām un komersantiem, ja tās nonākušas krīzes situācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicīgus maksājumus augstākminētās ārkārtējās situācijas dēļ.

Lai mainītu maksāšanas nosacījumus, iedzīvotājiem, kuriem Covid-19 krīzes dēļ samazinājušies ienākumi, jāvēršas ar iesniegumu Carnikavas novada sociālajā dienestā, dokumentāli pamatojot nepieciešamību saņemt šo atvieglojumu. Svarīgi saprast – personai ir jāiesniedz sociālajā dienestā pierādījumi, kas apliecina apgalvojumu, ka ir zaudēti ienākumi saistībā ar krīzi, kā arī – atvieglojumi tiks piešķirti tikai situācijās, kas radušās, sākot no ārkārtējās situācijas pasludināšanas dienas šī gada 12. martā līdz laikam, kad tiks atcelts MK rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” vai gadījumā, ja tiek pieņemti jauni valdības normatīvie akti par ārkārtējo situāciju – līdz šo normatīvo aktu atcelšanai.

Lēmumi par citiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašvaldībā tiks izskatīti atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem par ārkārtējo situāciju valstī.

Tāpat dome lēma atbrīvot no Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nomas maksas, ja nomas objekts saimnieciskās darbības veikšanai netiek izmantots, bet nomas maksu par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu samazinās par 90%, kā arī netiks piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi samaksas kavējuma gadījumā (izņemot maksu par saņemtajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi u.c.).

Abās šajās situācijās, lai saņemtu atvieglojumus, jāvēršas Carnikavas novada domē ar iesniegumu.