Rakstos

Drukāt

Vairākām personām dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25. panta ceturto daļu ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds vairākām personām.
 
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 5. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. lēmumu (protokols Nr. 24, 13.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds M. R. LVL 557,36 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 275,05 un nokavējuma naudas LVL 282,31.
 
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 5. punktu, trešo daļu un ceturto daļu, ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. lēmumu (protokols Nr. 24, 14.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds šādām personām:
- M. B., LVL 118,81 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 59,41 un nokavējuma naudas LVL 59,40.
- H. E., LVL 206,10 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 107,49 un nokavējuma naudas LVL 98,61.
- J. R., LVL 96,91 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 53,37 un nokavējuma naudas LVL 43,54.
- E. R, LVL 170,01 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 111,61 un nokavējuma naudas LVL 58,40.
- K. T. LVL 351,28 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 203,23 un nokavējuma naudas LVL 148,05.
Share on Facebook Tweet