Rakstos

Drukāt

Kas atbildēs par Garciema kāpas noskalošanu?

.

Garciems kapa 2013 pavasaris1Carnikavas novada Garciema meliorācijas kanāls no sūkņu stacijas „Eimuri", mainot savu tecējumu, noskalo kāpas, veidojot stāvkrastus un radot bīstamību cilvēka veselībai, kā arī apdraudējumu apkārtējai videi, kura sekas nav prognozējamas.
 
Tuvojoties vasaras sezonai, šī problēma kļūst īpaši aktuāla, jo joprojām nav atbildes uz jautājumu – kas uzņemsies atbildību par Garciema pludmalē noskaloto kāpu?
 
Carnikavas novada pašvaldība vēlas situāciju risināt un sakārtot infrastruktūru, tomēr nekādas darbības pludmalē veikt nav tiesīga, jo piekrastes josla pieder valstij.
 
„Situācija ir ļoti bēdīga. Iedzīvotāji no mums prasa kvalitatīvu pakalpojumu un piekļuvi pludmalei, bet pašvaldība to nevar nodrošināt, jo mums nav legāla pamata rīkoties," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Pēc ilgstošas sarakstes ar vairākām ministrijām pēdējo gadu laikā, joprojām pašvaldībai nav sniegta skaidra atbilde par to, tieši kura institūcija – Finanšu ministrija (FM) vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) – ir pludmales īpašnieks. (FM norādīja, ka atbildīga ir VARAM, savukārt VARAM savā vēstulē informēja, ka atbildība jāuzņemas FM.)
 
Garciems kapa 2013 pavasaris
Garciema pludmale 2013. gada pavasarī
 
 
Garciems kapa 2014 ziema1
Garciema pludmale 2014. gada februārī
 
Jau 2012. gada maijā Carnikavas novada dome par radušos situāciju informēja Ministru prezidentu un uzsāka procesu, lai piekrastes joslu pārņemtu pašvaldības valdījumā, jo tas beidzot ļautu ieguldīt līdzekļus pludmales sakārtošanā un attīstībā.
 
Tomēr pēc vairāk nekā gada, 2014. gada februārī Tieslietu ministrija, izskatot šo jautājumu, savā atzinumā ir norādījusi, ka likumdevējs konceptuāli par risinājumu attiecībā uz jūras piekrastes joslu vēl nav izšķīries, tāpēc Ministru kabinets šobrīd nebūtu tiesīgs lemt par šo jautājumu.
 
„Šāda atbilde nozīmē, ka atkal esam nonākuši nulles punktā. Jautājums par piekrastes apsaimniekošanu ir aktuāls jau 20 gadus, un joprojām tas nav atrisināts," norāda Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.
 
Tādējādi joprojām nav atbildes uz jau gadiem tik aktuāliem jautājumiem – kurš vasarā tīrīs pludmali un izvedīs atkritumus? Kurš Garciemā novērsīs bīstamību visiem apmeklētājiem dēļ meliorācijas kanāla, kas ir noskalojis pludmali un kāpu? Kurš par to ir atbildīgs?
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet