Rakstos

Drukāt

Novadā viesojas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

.

Cimdars tiksanas3 80020. februārī mūsu novadā pirmo reizi viesojās Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars un projektu vadītāja Gundega Drēska.
 
A.Cimdars apmeklēja vēlēšanu iecirkņus kā Kalngalē, tā Carnikavā un atzina, ka tie ir pilnībā aprīkoti ar visu nepieciešamo, lai pilnvērtīgi nodrošinātu vēlēšanu gaitas norisi Carnikavas novadā.
 
Tiekoties ar domes priekšsēdētāju Daigu Jurēvicu, Carnikavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Sanitu Pundiņu un Sociālā dienesta vadītāju Daigu Landsmani, tika pārrunāti jautājumi par iespējām nodrošināt vēlēšanu procesu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vēlētāju pieprasījumu nobalsot savā dzīves vietā, pašvaldības iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus vēlēšanu dienā u.c.
 
„Mēs pārrunājām arī vairākus valstī sasāpējušus jautājumus, no kuriem viens ir saistīts ar atalgojumu vēlēšanu komisijas locekļiem, kura stundas likme šobrīd ir krietni zemāka nekā vidēji valstī noteiktā darba samaksa. Tas, manuprāt, nav pieļaujams, jo šie cilvēki dara ļoti atbildīgu darbu, tāpēc ir svarīgi, lai atalgojuma dēļ neciestu darba kvalitāte," stāsta domes priekšsēdētāja D.Jurēvica.
 
Ar viesiem pašvaldības pārstāvji pārrunāja arī jautājumus par vēlēšanu iecirkņu sadali novadā, vēlēšanu komisijas locekļu izvēli, kā arī sasniegumiem jauninājumu ieviešanā vēlēšanu gaitā.
 
„Kopumā Centrālās vēlēšanas komisijas pārstāvjiem mūsu novadā ļoti patika, un viņi zināja, ka Carnikava ir nēģu karaliste," saka D.Jurēvica. Kā atzīmēja A.Cimdars, CVK pārstāvji šobrīd ir izvēlējušies apmeklēt tās pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā izvietoti divi vēlēšanu iecirkņi.
Share on Facebook Tweet