Rakstos

Drukāt

Skolēni aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

.

Vasaras darbi 800Arī šovasar Sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" turpinās jau iepriekšējos gados aizsākto skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanu.
 
Aicinām Carnikavas novadā deklarētos skolēnus, kuri ir vecumā no 13 – 18 gadiem, no šī gada 1. aprīļa līdz 31. maijam pieteikties sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai vasaras brīvlaikā, saņemot par to atalgojumu.
 
Lai pieteiktos vasaras darbiem, nepieciešams vecāku rakstisks iesniegums, kas jāiesniedz Carnikavas novada Sociālajā dienestā, Stacijas ielā 5. Priekšroka būs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pārējiem – rindas kārtībā.
 
Iespēja strādāt vasarā no šī gada 2. jūnija līdz 18. jūlijam tiks dota kopumā 60 skolēniem, un darbs noritēs trīs grupās, katrā pa 20 jauniešiem. Samaksa būs atbilstoši mūsu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, un darbs tiks nodrošināts, nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.
 
D. Landsmane