Rakstos

Drukāt

VID aicina izmantot elelektronisko deklarēšanās sistēmu

.

VID logoValsts amatpersonām, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu laika posmā no 2015.gada 15.februāra līdz 2015.gada 1.aprīlim (ieskaitot).
 
 
Ja arī ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, valsts amatpersonām to vairs nav nepieciešams atjaunot, jo jau no pagājušā gada jūnija ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot:
  • www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu - internetbanku autentifikācijas datus
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti
  • VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
! Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni.
 
Tādēļ aicinām gan valsts amatpersonas, gan visus valsts iestāžu darbiniekus izmantot EDS piedāvātās iespējas un iesniegt elektroniski arī citas nodokļu un informatīvās deklarācijas, piemēram, Gada ienākumu deklarāciju (sākot ar 2015.gada 1.martu).
 
Aktuāla informācija valsts amatpersonām
 
No šī gada 1.janvāra1 valsts amatpersonām deklarācijā ir jānorāda arī šāda informācija:
- ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesā labuma guvējs no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas,
- par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas iemaksas.
 
Deklarācijā ir izveidota arī nepublicējamā daļa citai informācijai, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt.
 
Šogad ir arī vienkāršota valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana - pēc attiecīgās sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādās valsts informācijas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs"; par gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti VID, un dati (vārds, uzvārds, radniecība) par laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas pieejami Iedzīvotāju reģistrā.
 
Metodiskais un informatīvais materiāls (ar vizuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties 4.tematu „Informācija valsts amatpersonām". VID mājaslapas sadaļā „Kontakti" iespējams arī pieteikties padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā, izvēloties tematu „Jautājums par valsts amatpersonas deklarāciju".
 
1 Pamatojoties uz 2014.gada 30.janvāra grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un 2014.gada 26.augusta grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti"
Share on Facebook Tweet