Rakstos

Drukāt

„Sadales tīkls” novadā veiks elektrolīniju pārbūvi

.

Sadales tiklsLai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Carnikavas novadā, 2015. un 2016. gadā AS „Sadales tīkls" plāno realizēt investīciju projektus 1,9 miljonu eiro apmērā.
 
Pēc gaisvadu elektrolīniju pārbūves par kabeļu līnijām elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies vairāk nekā 3 500 Kalngales, Garciema, Garupes un Carnikavas iedzīvotājiem.
 
Kopumā Carnikavas novadā AS „Sadales tīkls" plāno veikt vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 27,5 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12 km garumā un izbūvēt 9 jaunas transformatoru apakšstacijas.
 
Nozīmīgi elektrotīkla uzlabošanas projekti tiks uzsākti Kalngalē, Garciemā, Garupē un Carnikavā, kur kopumā AS „Sadales tīkls" plāno veikt vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 23 km garumā, izbūvēt zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 2,6 km garumā un 9 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrolīnijas šķērso mežainas teritorijas un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars.
 
Viens no šā gada nozīmīgākajiem projektiem Carnikavas novadā tiek realizēts apdzīvotā vietā „Gauja" un dārzkopības sabiedrības „Saule" teritorijā, kur AS „Sadales tīkls" veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 4,5 km garumā. Veicot elektrolīnijas rekonstrukciju, tiks demontēts gaisvadu elektrolīnijas posms, kas šķērso Gaujas upi, un pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums paaugstināsies 912 lietotājiem.
 
Zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,8 km garumā jau tiek veikta Carnikavā – Zušu ielā, un šogad 0,4kV elektrotīkla rekonstrukciju 0,8 km garumā plānots veikt Carnikavas novada Lilastes ciemā un 7,7 km garumā dārzkopības sabiedrības „Arhitekts" teritorijā, kopumā uzlabojot elektroapgādes drošumu 230 AS „Sadales tīkls" klientiem.
 
AS „Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem elektroietaišu būvprojekta izstrādes un elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā.
 
Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls" speciāliste
Share on Facebook Tweet